Wymagane Dokumenty przy Skupie Aut – Kompletna Lista

Kompletna Lista Wymaganych Dokumentów

Przy skupie samochodu, istnieje lista dokumentów, które są niezbędne, aby przeprowadzić legalną i bezpieczną transakcję. Oto kompletna lista wymaganych dokumentów:

 1. Dowód Osobisty Sprzedającego: Potwierdza tożsamość sprzedającego samochodu.
 2. Dokumenty Pojazdu: Oryginalny dowód rejestracyjny i karta pojazdu.
 3. Oryginalny Przegląd Techniczny: Potwierdza stan techniczny i bezpieczeństwo pojazdu.
 4. Aktualne Ubezpieczenie OC: Potwierdza, że samochód jest ubezpieczony i legalnie może uczestniczyć w ruchu drogowym.
 5. Historia Serwisowa: Dokumentacja związana z serwisowaniem i naprawami samochodu.
 6. Deklaracja Sprzedaży: Pisemne potwierdzenie transakcji, zawierające dane kupującego i sprzedającego, opis samochodu oraz cenę.
 7. Dowód Płatności: Potwierdzenie dokonanej transakcji finansowej, takie jak gotówka, przelew bankowy lub czek.
 8. Zezwolenie na Kupno Samochodu: W przypadku pełnomocnika lub przedstawiciela sprzedającego.
 9. Dokumenty Związane z Ubezpieczeniem: Wszystkie dokumenty związane z ubezpieczeniem samochodu, takie jak polisa ubezpieczeniowa.
 10. Kluczyki do Samochodu: Oryginalne kluczyki i dokumentacja dotycząca kluczyków.

Opcjonalne Dokumenty:

 1. Historia Wypadków: Dokumentacja związana z historią wypadków lub kolizji samochodu, jeśli istnieje.
 2. Oświadczenie o Stanie Technicznym: Dokument potwierdzający stan techniczny i bezwypadkowość samochodu.
 3. Raport CARFAX lub AutoCheck: Raporty zawierające informacje na temat historii pojazdu, w tym historię wypadków i napraw.

Podsumowanie

Kompletna lista wymaganych dokumentów przy skupie samochodu jest kluczowa, aby zapewnić legalność i bezpieczeństwo transakcji. Posiadanie wszystkich niezbędnych dokumentów oraz dokumentacji związanej z samochodem pomaga w budowaniu zaufania i umożliwia profesjonalnemu skupowi aut dokładną ocenę wartości pojazdu.

Tel.: 509 009 920